dimecres, 20 de febrer de 2019

TASCA: Carta al directorPensa sobre quin tema d’actualitat t’agradaria escriure una carta al director d’un diari o revista.
        Planificació:
1.       Quina és la teua tesi respecte al tema escollit?
2.       Amb quins arguments la defensaràs?

               Format:
-          Processador de textos (Word, OpenOffice...)
-          Lletra Calibri, Times New Roman o Arial, grandària 12.
Envia el text per correu electrònic o comparteix-lo amb el Drive.

RÚBRICA PER A L’AVALUACIÓ
Aspectes a valorar
1 punt
0,75
0,5
0,25
0
Divideix l’encapçalament en dos blocs, en el 1r escriu les dades personals i en el 2n les dades de la publicació.

Completa la carta amb una salutació, el cos i un comiat formals i adequats.

En el cos de la carta explica el motiu de la carta i exposa la seua opinió sobre el tema seguint l’estructura dels textos argumentatius. Arguments ben fonamentats i respectuosos.

Escriu una oració final que resumeix la seua tesi de manera contundent. I escriu el tancament afegint alguna dada complementària(edat, si pertany a alguna associació relacionada amb el tema de què parla...)

Utilitza elements indicadors de primera persona (verbs, pronoms...)

Utilitza recursos valoratius.

Utilitza connectors d’ordre, causa i conseqüència.

Utilitza correctament els signes de puntuació

Ortografia: 2 punts
Es descomptarà 0,1 punts per cada falta no repetida


dijous, 14 de febrer de 2019

TASCA: Explicar notícies com en la televisióTASCA: Explicar notícies com en la televisió
Tria tres notícies d’actualitat (també te les pots inventar) per a explicar-les als companys com si treballares en la ràdio o en televisió. (Es pot fer individualment o per parelles)
·         Planificació:
1.       Resumeix el contingut de cada notícia procurant respondre a les qüestions bàsiques: què ha passat, qui o què ho ha fet, on ha passat i quan ha passat.
2.       Pensa un titular per a cada notícia. Tin en compte que el titular ha de ser molt breu i que ha d’anunciar el que després explicaràs en el cos de la notícia.
3.       Decideix com organitzaràs la informació que explicaràs:
-          Quina notícia explicaràs en primer lloc? I després? I al final?
-          Diràs tots els titulars junts al començament i després explicaràs les notícies una per una o explicaràs  cada notícia després del titular corresponent?
No oblides afegir alguna frase de presentació al principi ni acomiadar-te al final.
·         Recorda que has d'enregistrar l’entrevista en vídeo (si ho prefereixes, també pots explicar les notícies en directe, a classe). Assegura't que tens un dispositiu per a fer-ho adequadament i que pots descarregar el vídeo en l'ordinador o tauleta tàctil per a treballar-ne l'edició posteriorment.
  •   Format:
Pots portar el resultat final a classe en una memòria USB o compartir-lo amb el Drive.
RÚBRICA PER A L’AVALUACIÓ
Aspectes a valorar
2 punts
1,5
1
0,5
0
Diu una frase de presentació al principi i s’acomiada al final.  
Formula un titular breu (en present) i adequat per a cada notícia


El cos de les notícies respon a les qüestions bàsiques

Els fets estan narrats en tercera persona, amb verbs en passat i de manera objectiva

S’expressa amb fluïdesa

Utilitza l’estàndard


dimecres, 13 de febrer de 2019

TASCA: Escriure una notícia (TREBALL VOLUNTARI!)TASCA: Escriure una notícia (p. 121 del llibre)

Pensa en algun fet interessant que haja ocorregut prop de tu  i redacta una notícia.
·         Planificació:
1.       Tria un fet que t’agradaria contar i respon a les sis preguntes bàsiques (les 6 W).
2.       Redacta el text seguint les instruccions del punt 2.REDACCIÓ del teu llibre de text.
·         Format:
-          Processador de textos (Word, OpenOffice...)
Envia el text per correu electrònic o comparteix-lo amb el Drive.
RÚBRICA PER A L’AVALUACIÓ
Aspectes a valorar
1 punt
0,75
0,5
0,25
0
Presenta un titular amb la informació bàsica en un màxim de 10 paraules amb el verb en present

Redacta una entrada amb un resum de les dades fonamentals de la notícia

Escriu el cos de la notícia amb la informació completa (respon a les 6) i ordenada de manera decreixent

Els fets estan narrats en tercera persona i de manera objectiva

Utilitza verbs de passat per a narrar els fets (excepte per al titular i l’entrada)

Usa tipus i mides diferents per a distingir les tres parts de la notícia

Utilitza correctament els marcadors temporals

Utilitza correctament els signes de puntuació

Ortografia: 2 punts
Es descomptarà 0,1 punts per cada falta no repetida